Biyografi

Uzman Klinik Psikolog Savaş POLAT

Uzman Klinik Psikolog Savaş POLAT


Uzman Klinik Psikolog Savaş POLAT, 1984 yılında Reşadiye’de doğmuştur. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümünde lisans programını 2007 yılında tamamlamıştır. Mezun olduğu yıldan itibaren kamu ve özel sektörde çeşitli kurumlarda psikolojik danışmanlık, eğitim ve seminer çalışmalarını sürdürmektedir. Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Bürosunda ve mahkemelerde bilirkişi - pedagog olarak görev almıştır.
İstanbul Esenyurt Üniversitesinde Klinik Psikoloji Yüksek Lisansını “Bağlanma Stilleri ve İlişkiye Yansımaları” konulu çalışması ile tamamlayarak Uzman Klinik Psikolog olmuştur. Psikoterapi Enstitüsü Genel Başkanı Uzman Dr. Tahir ÖZAKKAŞ tarafından verilen ve üç yıl süren, teorik - formülasyon- süpervizyon aşamalarından oluşan "Bütüncül Psikoterapi Eğitimini" başarı ile tamamlamıştır. DBE(Davranış Bilimleri Enstitüsü)’den EMDR  “Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşlemleme)” , Gaziosmanpaşa Üniversitesinden  "Aile Terapisi", CİSED( Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği)’den Cinsel Terapi Eğitimlerini almıştır.
Mesleki tecrübesi ile almış olduğu eğitimleri birleştirerek oluşturmuş olduğu "Dinamik Yönelimli Bütüncül Psikoterapi" anlayışı ile çalışmalarını sürdürmektedir. Bütüncül Psikoterapi: içerisinde bir çok kuramı ve tekniği barındıran, teorik bilgiyi işe yararlılık perspektifinde entegre ederek danışanların gerçekliğini anlamaya çalışan ve her danışanın bireysel ihtiyacına göre süreci yeniden şekillendiren dinamik bir psikoterapi armonisidir. Bu psikoterapi armonisi " Klasik Psikanaliz, Bilişsel-Davranışçı Psikoterapi, Ego Psikolojisi, Nesne İlişkileri, Aktarım Odaklı Psikoterapi, Masterson Yaklaşımı, Kendilik Psikolojisi, İlişkisel Psikanaliz, Transaksiyonel Analiz, Varoluşçu Psikoterapi" gibi ekollerin parçalarından oluşan ve danışana özgü bir psikoterapi haline dönüşen dinamik bir yapıya sahiptir.
Aile ve çift terapisinde duygu odaklı yaklaşımı, kaygı bozukluklarında ise EMDR ve bütüncül yaklaşımı  kullanmaktadır. Savaş Polat, psikoterapi uygulamalarına devam etmekle birlikte öğrenmeyi bir varış değil yolculuk olarak görerek mesleki ve kişisel gelişimini artırmak için ihtiyaç duyduğu alanlarda psikoterapi eğitimleri almaya ve kendi uzmanlık alanlarında talepler doğrultusunda eğitim ve seminerler vermeye devam etmektedir.
Psikoterapi Enstitüsü, EMDR gibi mesleki etiğe ve gelişime katkı sunan derneklerde üyeliğini devam ettirmektedir. Evli ve iki çocuk babası olan Savaş POLAT çalışmalarına Tokat ve İstanbul’da devam etmektedir.